5 đặc quyền cho người lao động theo Bộ luật lao động mới: Tăng ngày nghỉ, nghỉ việc không cần lý do

5 đặc quyền cho người lao động theo Bộ luật lao động mới: Tăng ngày nghỉ, nghỉ việc không cần lý do

Bộ luật lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đã bổ sung nhiều đặc quyền dành cho người lao động. Trong đó, nổi bật là 05 đặc quyền sau đây.

5 đặc quyền cho người lao động theo Bộ luật lao động mới: Tăng ngày nghỉ, nghỉ việc không cần lý do
1/ Người lao động được quyền nghỉ việc mà không cần lý do
Hiện nay, trừ trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn người lao động được nghỉ việc mà không cần lý do nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày cho người sử dụng lao động biết; các trường hợp khác người lao động muốn nghỉ việc trước hạn hợp đồng thì phải có lý do chính đáng theo luật định và tuân thủ thời hạn báo trước.
Tuy nhiên, theo Bộ luật lao động 2019, người lao động muốn nghỉ việc thì không cần phải có lý do mà chỉ cần tuân thủ thời hạn báo trước. Cụ thể như sau:
– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
– Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
– Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
– Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ
2/ Bổ sung nhiều trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải báo trước

Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Cụ thể như sau:
– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;
– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;
– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;
– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
3/ Tăng ngày nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh

Hiện nay, dịp Quốc khánh người lao động được nghỉ 01 ngày và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, theo Bộ luật lao động 2019 thì dịp Quốc khánh người lao động được nghỉ 02 ngày và hưởng nguyên lương.
4/ Thêm trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương
Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết thì người lao động được nghỉ 03 ngày và được hưởng nguyên lương.
5/ Người lao động không phải trả phí mở tài khoản để nhận lương tại ngân hàng

Trường hợp người sử dụng lao động trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.